پایان قرارداد کار

قراردادها - 3 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

پایان قرارداد کار

...
ابراهیم
19 بهمن 1399

اگر برای گرفتن حق و حقوق خودم از شرکتی که در آن کار می‌کنم به اداره کار شکایت کنم شرکت بعد از پایان قرارداد به بهانه‌ای منو اخراج می‌کنه یا کاری می‌کنه که خودم برم آیا قانونی هست که جلوی این قضیه رو بگیره و من بعد از شکایت بتونم در سمت خودم باقی بمونم؟

...
فرشته گوهری
19 بهمن 1399

توجه داشته باشید که عملاً بعد از پایان مدت قرارداد، رابطه کاری بین شما و شرکت به پایان رسیده و شرکت الزامی برای ادامه رابطه با شما ندارد در نتیجه این قضیه در شکایت کردن شما به اداره کار تأثیری ندارد.