قرارداد اجاره

قراردادها - 3 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

قرارداد اجاره

...
محمدرضا
29 دی 1399

من یک واحد آپارتمانی رو 6 ساله به یک نفر اجاره دادم و الان میخوام بیرونش کنم ولی دوستام میگن که طبق قانون به راحتی نمیتونم بیرونش کنم و باید راضیش کنم آیا واقعا چنین قانونی هست یا نه؟

...
فرشته گوهری
29 دی 1399

خیر قبل از سال 76 امکان تخلیه عین مستاجره از سوی موجر جز در موارد مشخصی امکان پذیر نبود اما بعد از قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 چنین نیست و اگر قرارداد اجاره شما توسط دو نفر شاهد امضا شده می‌توانید بعد از اتمام مدت قرارداد اجاره به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک خود مراجعه نموده و دستور تخلیه بگیرید.