شرط عدم مسئولیت در قرارداد

قراردادها - 3 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

شرط عدم مسئولیت در قرارداد

...
محمدصادق
08 بهمن 1399

من در یک شرکت حسابدار هستم اما این شرکت آشنایی کافی با مباحث قانونی و مالیاتی نداره و تکالیف مالیاتی خودش رو هم انجام نمیده و من میخوام که بابت این قضیه مسئولیتی متوجه من نباشه و عواقب قانونی برای من نداشته باشه چجوری باید این سلب مسئولیت رو در قراردادی که با شرکت دارم ذکر کنم؟

...
فرشته گوهری
08 بهمن 1399

می‌توانید در قسمت شرح وظایف قرارداد این موارد را از حوزه وظایف خودتان خارج کنید یا در یک بند دیگری شرط عدم مسئولیت بگذارید.