قرارداد محرمانگی

قراردادها - 3 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

قرارداد محرمانگی

...
فرنگیس
11 بهمن 1399

سلام آیا برای فروش ایده خودم به یک شرکت باید از قرارداد خاصی استفاده کنم؟ چه قراردادی؟

...
فرشته گوهری
11 بهمن 1399

بله باید یک قرارداد محرمانگی منعقد کنید تا خریدار ملزم شود که اطلاعات شما را افشاء نکند و شرط کنید که هر زمانی که شرکت برای اجرایی کردن ایده اقدام کرد این اقدام به منزله خرید ایده شناخته شود و یک ضمانت اجرا هم در نظر بگیرید تا اگر افشای سرّ کرد و شما از این بابت متضرر شدید خسارت شما را پرداخت کند.