عقد قرارداد با شرکت

قراردادها - 3 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

عقد قرارداد با شرکت

...
مهدی
06 بهمن 1399

سلام خسته نباشید من میخوام با یک شرکتی قراردادی منعقد کنم این قرارداد باید توسط چه کسی امضا بشه؟ امضای مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت کافی هست یا همه کسانی که طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت، صاحب حق امضا هستند باید قرارداد رو امضا کنن؟

...
فرشته گوهری
06 بهمن 1399

اگر در آخرین آگهی تغییرات شرکت صاحبان امضای مجاز چند نفرند مثلا مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره در این صورت قرارداد وقتی اعتبار دارد که همه آن‌ها قرارداد را امضا کرده و مهر شرکت هم در کنار امضای آن‌ها زده شود اما اگر در آگهی مدیرعامل به تنهایی حق امضا داشته باشد نیازی به امضای سایر مدیران نیست و امضای مدیرعامل و مهر شرکت برای معتبر بودن قرارداد کفایت می‌کند.