ضمانت در چک

قراردادها - 3 سال پیش توسط دکتر سرابی بروزرسانی شد.

ضمانت در چک

...
دکتر سرابی
10 بهمن 1399

سلام خسته نباشید
اگر چکی که برای ضمانت در قرارداد به طرف مقابل می‌دهیم بدون تاریخ باشد آیا این موضوع را باید در قرارداد ذکر کنیم یا نه؟

بهترین پاسخ:

انتخاب شده توسط دکتر سرابی

معمولا چک ضمانت در قراردادها بدون تاریخ صادر می‌شوند و نیازی به ذکر این موضوع در قرارداد نیست.

...
علیرضا
10 بهمن 1399
...
علیرضا
10 بهمن 1399

معمولا چک ضمانت در قراردادها بدون تاریخ صادر می‌شوند و نیازی به ذکر این موضوع در قرارداد نیست.