حقوق توزیع کنندگان کالا

قراردادها - 3 سال پیش توسط علی بروزرسانی شد.

حقوق توزیع کنندگان کالا

...
علی
08 اسفند 1399

سلام وقتتون بخیر. ما یک شرکت پخش و توزیع مواد غذایی داریم نسبت به تولیدکننده از چه حقوقی برخوردار هستیم؟

بهترین پاسخ:

انتخاب شده توسط علی

توزیع کنندگان کالا مشمول حمایت خاصی در قانون نیستند جز آنچه خودشان در رابطه قراردادی برای خود تعیین کنند. در واقع حقوق توزیع کننده و تولیدکننده تابع قراردادی است که بین‌شان وجود دارد و باید در هنگام انعقاد این قرارداد حقوق خودشان را به صورت شروط ضمن عقد بیاورند مثلا اگر می خواهند که رابطه آن‌ها مسمتر باشد باید پیش‌بینی کنند که قرارداد در صورتیکه طرفین به تعهدات خودشان پایبند باشند به صورت خودکار تمدید شود.

...
فرشته گوهری
09 اسفند 1399
...
فرشته گوهری
09 اسفند 1399

توزیع کنندگان کالا مشمول حمایت خاصی در قانون نیستند جز آنچه خودشان در رابطه قراردادی برای خود تعیین کنند. در واقع حقوق توزیع کننده و تولیدکننده تابع قراردادی است که بین‌شان وجود دارد و باید در هنگام انعقاد این قرارداد حقوق خودشان را به صورت شروط ضمن عقد بیاورند مثلا اگر می خواهند که رابطه آن‌ها مسمتر باشد باید پیش‌بینی کنند که قرارداد در صورتیکه طرفین به تعهدات خودشان پایبند باشند به صورت خودکار تمدید شود.