تعیین مدت قرارداد اجاره

قراردادها - 3 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

تعیین مدت قرارداد اجاره

...
mahdi
08 اسفند 1399

سلام ما یک ملک داریم که در طرح شهرداریه و اون رو اجاره دادیم ولی در قرارداد اجاره برای تعیین مدت اجاره نوشتیم که اجاره تا وقتی که شهرداری ملک رو تخریب کنه ادامه داشته باشه آیا این تعیین مدت درسته یا نه؟

...
فرشته گوهری
09 اسفند 1399

مدت اجاره باید به صورت دقیق در قرارداد اجاره مشخص شود چون میزان منفعت عین مستاجره بر اساس مدت اجاره مشخص می شود و اگر انتهای قرارداد اجاره معلوم نباشد این امر باعث مجهول شدن میزان منفعت می‌شود و در نتیجه چنین قراردادی معتبر نیست.