مطالبه وجه چک

چک و سفته - 2 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

مطالبه وجه چک

...
رضاوند
13 دی 1399

سلام. من بابت یه قراردادی از یک نفر شکایت کردم در دادگاه و دادگاه هم اون شخص رو محکوم کرده به پرداخت یه مبلغی و قرار شد این مبلغ رو طی دو فقره چک پرداخت کنه و این شخص یک چک در وجه خود من و یک چک هم در وجه کسی که از من طلب داشت بابت فروش مصالح ساختمانی صادر کرد ولی هر دوتاش برگشت خورده و کسی که از من طلبکار بود از من شکایت کرده می‌تونسته از من شکایت کنه؟

...
فرشته گوهری
13 دی 1399

اگر چکی که صادر شده مستقیما در وجه طلبکار نهایی صادر شده باشد طرح دعوای مطالبه وجه چک علیه شما وجاهت قانونی ندارد اما اگر چک در وجه شما صادر شده و بعد آن را در وجه طلبکار خودتان ظهرنویسی کرده باشید در اینجا طلبکار می‌تواند هم علیه صادرکننده طرح دعوا کند و هم علیه علیه شما به عنوان ظهرنویس.