مسئولیت ظهرنویس چک

چک و سفته - 2 سال پیش توسط محمدرضا بروزرسانی شد.

مسئولیت ظهرنویس چک

...
محمدرضا
17 بهمن 1399

سلاو و درود . پشت چک یکی از دوستانم رو امضا کردم که مبلغ 10 میلیون تومان و برای مدت سه ماه بوده الان صاحب چک از دست فروشنده ناراضیه فردا هم سررسید چک هست من باید چکار کنم ؟ چه مسئولیتی متوجه من هست؟

بهترین پاسخ:

انتخاب شده توسط محمدرضا

مسئولیتی حقوقی،کیفری و ثبتی با صادرکننده چک هست ولی کسی که به عنوان ضامن پشت چک را امضا کرده است فقط مسئولیت حقوقی دارد و اگر چک برگشت بخورد دارنده نمی‌تواند ضامن را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.

...
فرشته گوهری
17 بهمن 1399
...
فرشته گوهری
17 بهمن 1399

مسئولیتی حقوقی،کیفری و ثبتی با صادرکننده چک هست ولی کسی که به عنوان ضامن پشت چک را امضا کرده است فقط مسئولیت حقوقی دارد و اگر چک برگشت بخورد دارنده نمی‌تواند ضامن را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.