مطالبه خسارت تأخیر تادیه در چک

چک و سفته - 3 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

مطالبه خسارت تأخیر تادیه در چک

...
زینب سادات
13 دی 1399

با توجه به اینکه طرح دعوای حقوقی در خصوص چک و مطالبه وجه گاهی چند سال طول می‌کشد در مورد کاهش ارزش واقعی چک در زمان وصول می‌توان ادعایی مطرح کرد؟

...
فرشته گوهری
13 دی 1399

اگر چک برگشت بخورد دارنده می‌تواند علاوه بر وجه مندرج در چک خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ مندرج در چک بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مطالبه کند.