تاریخ چک

چک و سفته - 11 ماه پیش توسط خدیجه غلامی بروزرسانی شد.

تاریخ چک

...
خدیجه غلامی
10 تیر 1401

با سلام بنده جهت خرید آپارتمان و برای قسط دوم و سوم دو فقره چک را به فروشنده دادم که یکی از آنها برای روز جمعه دوم مهر بود که ساعت۱۲:۳۰ روز شنبه حسابم پر شد اما ایشان ساعت۱۲چک را برگشت زد.ویکشنبه چک را برداشت کرد.اما حالا طبق بندی از قرارداد که اگر چک در تاریخش نقد نشود معامله منفسخ است آیا کار بنده درست و تا پایان وقت اداری روز شنبه فرصت داشته ام که حسابم را پر کنم؟ ویا ایشان حق فسخ دارد؟