قالب مناسب برای شرکت لیزینگ

ثبت شرکت - 2 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

قالب مناسب برای شرکت لیزینگ

...
رحمان کشوری
17 دی 1399

برای ثبت شرکت لیزینگ کدام یک از انواع شرکت‌ها مناسب‌تر است؟ سهامی یا بامسئولیت محدود؟

...
فرشته گوهری
18 دی 1399

تأسيس شركت ليزينگ، صرفاً در قالب شركت سهامي عام یا سهامی خاص امكان پذير است.