شرایط تأسیس شرکت لیزینگ

ثبت شرکت - 2 سال پیش توسط زینب کریمی بروزرسانی شد.

شرایط تأسیس شرکت لیزینگ

...
زینب کریمی
14 دی 1399

خسته نباشید من به همراه 4 نفر از دوستانم قصد داریم یک شرکت در زمینه لیزینگ ثبت کنیم لطفا در مورد شرایط تأسیس این شرکت راهنماییمون کنید.

بهترین پاسخ:

انتخاب شده توسط زینب کریمی

به طور خلاصه شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها تأمين مالي مشتري از طريق تهيه كالا و تجهیزات اعم از منقول و غيرمنقول و سپس واگذاري آن به مشتري در قالب يكي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي است شرکت لیزینگ یا واسپاری نام دارند؛تأسيس شركت ليزينگ، صرفاً در قالب شركت سهامي عام و سهامی خاص امكان پذير است.حداقل سرمايه لازم جهت تأسيس و فعاليت شركت ليزينگ مبلغ 100 ميليارد ريال است که در مرحله تأسيس بايد به صورت نقد و پول رايج كشور پرداخت شود و منشأ این سرمايه و آورده نقدي مؤسسين نیز بايد مشخص باشد و از محل تسهيلات دريافتي از مؤسسات اعتباري نباشد.همچنین مؤسسين شركت ليزينگ، اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بايد از شرايط عمومی و اختصاصی مشخص شده در دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاری) که بانک مرکزی صادر شده است برخوردار باشند و صلاحیت آن‌ها نیز توسط بانک مرکزی احراز گردد. بانك مركزي پس از تأييد اساسنامه پیشنهادی، احراز صلاحيت تخصصي مديرعامل و قائم مقام مديرعامل پيشنهادي، توديع كامل سرمايه و احراز ساير شرايط موضوع اين دستورالعمل، نسبت به صدور اجازه نامه تأسيس شركت ليزينگ اقدام مي نمايد. ثبت شركت ليزينگ در اداره ثبت شرکت‌ها منوط به ارائه اجازه نامه تأسيس صادره از بانك مركزي است که مدت اعتبار این اجازه نامه، حداكثر شش ماه پس از صدور است و صرفاً برای ثبت شرکت در مرجع ثبتی صادر مي شود و برای شروع به فعاليت شركت ليزينگ باید اجازه نامه فعاليت از بانك مركزي دریافت شود.

...
فرشته گوهری
14 دی 1399
...
فرشته گوهری
14 دی 1399

به طور خلاصه شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها تأمين مالي مشتري از طريق تهيه كالا و تجهیزات اعم از منقول و غيرمنقول و سپس واگذاري آن به مشتري در قالب يكي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي است شرکت لیزینگ یا واسپاری نام دارند؛تأسيس شركت ليزينگ، صرفاً در قالب شركت سهامي عام و سهامی خاص امكان پذير است.حداقل سرمايه لازم جهت تأسيس و فعاليت شركت ليزينگ مبلغ 100 ميليارد ريال است که در مرحله تأسيس بايد به صورت نقد و پول رايج كشور پرداخت شود و منشأ این سرمايه و آورده نقدي مؤسسين نیز بايد مشخص باشد و از محل تسهيلات دريافتي از مؤسسات اعتباري نباشد.همچنین مؤسسين شركت ليزينگ، اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بايد از شرايط عمومی و اختصاصی مشخص شده در دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاری) که بانک مرکزی صادر شده است برخوردار باشند و صلاحیت آن‌ها نیز توسط بانک مرکزی احراز گردد. بانك مركزي پس از تأييد اساسنامه پیشنهادی، احراز صلاحيت تخصصي مديرعامل و قائم مقام مديرعامل پيشنهادي، توديع كامل سرمايه و احراز ساير شرايط موضوع اين دستورالعمل، نسبت به صدور اجازه نامه تأسيس شركت ليزينگ اقدام مي نمايد. ثبت شركت ليزينگ در اداره ثبت شرکت‌ها منوط به ارائه اجازه نامه تأسيس صادره از بانك مركزي است که مدت اعتبار این اجازه نامه، حداكثر شش ماه پس از صدور است و صرفاً برای ثبت شرکت در مرجع ثبتی صادر مي شود و برای شروع به فعاليت شركت ليزينگ باید اجازه نامه فعاليت از بانك مركزي دریافت شود.