بازنشستگی سختی کار کارگران

ثبت شرکت - 3 ماه پیش توسط سعید حیدری بروزرسانی شد.

بازنشستگی سختی کار کارگران

...
سعید حیدری
30 تیر 1400

با توجه به قانون استفساریه داشتن 7300روز که تنها ملاک توالی و بازنشستگی است ایا تامین اجتماعی نمی تواند بخشنامه بر 20 یا25 سال صادر کند چون تکلیف ان را قانون شفاف مشخص کرده اگر هم بخشنامه ای باشد باید بر همان 7300 و ذیل ان باشد