افتتاح حساب و جعل سند با مدارک یک فرد دیگر

جرایم - 2 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

افتتاح حساب و جعل سند با مدارک یک فرد دیگر

...
فرنگیس
02 فروردین 1400

سلام. آیا از نظر قانون عمل کسی که با استفاده از مدارک دامادشان و برادرش و استفاده از پرش به عنوان معرف در بانک اقدام به افتتاح دوحساب کرده ،دسته چک گرفته و چکها را در بازار خرج کند جرم است یاخیر؟ در تمام موارد اعم از کارت افتتاح حساب ،دفتر صدور دسته چک، و در خود چک اصلا امضایی از صاحبان حساب نمی باشد.آیا اقدام حقوقی بابت صدور چک بلامحل مانع از اقدام کیفری از صادرکننده این چکها میگردد؟ آیا فقط صرفا به صورت شفاهی ان افراد میتوانند بگویند که ما به ان شخص اجازه این عمل را داده ایم؟ ایا با توجه به اینکه صاحبان حساب تقاضای اعسار داده اند شخص صادرکننده چک مسولیتی ندارد؟

...
فرشته گوهری
02 فروردین 1400

كسي كه با استفاده از مدارك ديگري و جعل امضاي آنها اقدام به افتتاح حساب و سپس اخذ دسته چك مي كند و با آن چك ها مال ديگران را مي برد را مي توان تحت اتهام جعل و كلاهبرداري با استفاده از سند مجعول تحت تعقيب كيفري قرار داد. اگر اشخاصي كه از مداركشان استفاده شده با علم و اطلاع مدارك خود را در اختيار مرتكب قرار داده اند، آنها نيز به عنوان معاون جرم تحت پيگرد قرار مي گيرند؛ اما اگر اطلاع نداشته باشند، نه مسوليت كيفري دارند نه حقوقي. ضمنا مجرم كلاهبردار به سه مجازات اصلي محكوم ميشود: هم حبس از يك تا هفت سال و هم جزاي نقدي به ميزان مال برده شده و هم رد مال در حق مالباخته كه در فرض اثبات اعسار تاثيري در دو مجازات اول ندارد.