بازگشت به قانون جرایم رایانه‌ای

ماده 8 قانون جرایم رایانه‌ای


(۷۳۶) هر کس به طور غیرمجاز داده ‎های دیگری را از سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.