نحوه دریافت خسارت دیرکرد انتقال سند

داوری و دادگاه - 7 ماه پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

نحوه دریافت خسارت دیرکرد انتقال سند

...
مجتبی
08 فروردین 1400

با سلام و خسته نباشيد برابر مبايعه نامه اي در سال 1395 در مشاور املاكي واقع در رشت ششدانگ يك واحد آپارتمان در طبقه پنجم را برابر رسيدهاي ماخوذه و پشت نويسي شده در مبايعه نامه خريداري نمودم لذا با توجه به گذشت بيش از 3 سال از انجام معامله هيچگونه اقدامي جهت انتقال سند قطعي بعمل نيامد و خواندگان از ايفاء تعهد امتناع ميكردند لذا شكايت كرده و دادگاه راي بر الزام خواندگان به اخذ مفاصا حساب و گواهي پايان كار شهرداري – دارايي و ثبت اسناد و املاك و اخذ سند تفكيكي و در نهايت تنظيم و انتقال سند قطعي ششدانگي ملك مورد معامله و به پرداخت كليه هزینه دادرسی بشرح دادخواست را داد . در مبايعه نامه اينجانب بند 7 ماده 6 در مورد خسارت دير كرد بود براي روزي 50 هزار تومان . چون در زير مبايعه نامه توافق كرده بوديم كه سند قطعي مدتي به تاخير بيفتد قاضي گفت نميتواند بند فوق را اجرا نمايد ولي مجددا توافق نماييد براي تاريخ جديد كه اين كار را انجام داديم به اين شرط كه در صورتي كه تا ارديبهشت 99 اقدام به انتقال سند ننمايد جريمه تاخير از ابتدا طبق بند 7 ماده 6 اخذ گردد . با توجه به شرايطي كه بنده اطلاع دارم فروشنده قادر به انجام تعهدات خود تا اين تاريخ نيز نيست . حال سوال بنده اين است كه براي دريافت خسارت فوق كه بالغ بر 50 ميليون تومان ميشود بعد از تاريخ توافق چه كاري بايد انجام دهم و چگونه دادگاه ميتواند مبلغ را از آن فرد اخذ نمايد؟

...
فرشته گوهری
08 فروردین 1400

با توجه به توافق صورت گرفته قبل از انقضای مدت مزبور تا اردیبهشت 99 امکان اقدام حقوقی در راستای مطالبه خسارت قراردادی وجود نخواهد داشت. بدیهی است پس از حصول شرایط مزبور امکان طرح دعوا وجود خواهد داشت و در صورت صدور حکم بر محکومیت خوانده(فروشنده) به مبلغ مزبور، در صورت امتناع فروشنده از اجرای دادنامه شما به عنوان محکوم له پرونده، پس از تشکیل پرونده اجرایی می توانید به معرفی مال از ایشان بپردازید.