فریب در معامله فروش مغازه

قراردادها - 7 ماه پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

فریب در معامله فروش مغازه

...
مهدی
08 فروردین 1400

يك سال پيش يك باب مغازه خريدارى نمودم فروشنده خلاف جواز ساخت عمل نموده و هنوز نتوانسته پايان كار بگيرد.در قرار داد منعقده واحد مورد نظر به عنوان تجارى قلمداد شده ولي با مراجعه به شهردارى معلوم گرديد كه در جواز ساخت به عنوان پاركينگ در نظر گرفته شده است و برخلاف واقع ان را به عنوان تجاري به من فروخته است.اما اعلام نموده كه مشكل را حل خواهد كرد آيا مى توانم معامله را فسخ و پول پرداختى را پس بگيرم وخسارت پولم را هم بگيرم

...
فرشته گوهری
08 فروردین 1400

به موجب قانون پس از انعقاد عقد بیع طرفین به آن ملتزم بوده و چنین عقدی لازم الاتباع می باشد؛ مگر اینکه در قرارداد حق فسخی پیش بینی شده باشد.
با توجه به توضیحات ارائه شده و شروط قراردادی حسب مورد خیار تخلف از شرط یا خیار تدلیس قابل اعمال می باشد که البته با توجه به فوریت اعمال خیار تدلیس (حق فسخ)، و با توجه به فرض سوال به نظر می رسد امکان اعمال حق فسخ به این جهت منتفی می باشد.
اما در خصوص مطالبه خسارت باید گفت که در صورت پیش بینی خسارت در قرارداد به صورت خسارت عدم انجام تعهد یا به صورت وجه التزام،امکان مطالبه خسارت بر مبنای قرارداد برای شما وجود خواهد داشت در غیراینصورت امکان مطالبه خسارت بر مبنای مسئولیت غیرقراردادی نیز وجود خواهد داشت.