عدم امکان تودیع ودیعه اجاره

قراردادها - 7 ماه پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

عدم امکان تودیع ودیعه اجاره

...
ابراهیم
08 فروردین 1400

با سلام مستاجری دارم 3 ماه هست قراردادش پایان پذیرفته حکم تخلیه گرفته ام منوط به واریز مبلغ قرض الحسنه به اجرای احکام هستم متاسفانه مبلغ فوق را فقط با جابجایی مستاجر میتوان تامین کنم ولی مستاجر اجازه بازدید از خانه را نمیدهد و 3 ماه هم از قراردادش اضافه نشسته است و جدیدا اظهارنامه داده که من پولش را نمیدهم تکلیف چیست؟

...
فرشته گوهری
08 فروردین 1400

با توجه به مقررات قانون، اجرای حکم تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد مبلغ ودیعه به مستاجر می باشد. لذا در فرض مورد پرسش، موجر صرفاً در صورتی می تواند مستاجر را از محل مورد اجاره خارج نماید که مبلغ ودیعه را به مستاجر رد نماید. از سوی دیگر عدم پرداخت ودیعه توسط موجر و نیز ادامه استفاده مستاجر از عین مستاجره، نافی حق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از مستاجر نخواهد بود.